środa, 28 luty 2018 20:42

OFERTA KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU w roku szkolnym 2018 / 2019

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OFERTA KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU w roku szkolnym 2018 / 2019  oferta kształcenia 

I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu jest nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Uczniom naszej Szkoły pragniemy stworzyć warunki umożliwiające pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
Dostrzegając potrzebę kształcenia w obszarze nauki języków obcych, proponujemy najbogatszą w mieście ofertę języków obcych nowożytnych. W naszej szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin. Każdemu uczniowi dajemy czas na podjęcie decyzji, czy chciałby wybrany język obcy kontynuować od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Oferta językowa szkoły jest skierowana także do tych uczniów, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki dwóch języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym - u nas jest to możliwe.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do czterech klas pierwszych z następującą ofertą języków obcych nowożytnych:
A – język angielski + do wyboru język rosyjski lub język hiszpański
B – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język włoski
C – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język francuski
D – język angielski + język niemiecki
Uwzględniając preferencje językowe kandydatów do naszej szkoły oraz możliwości organizacyjne placówki możliwe są zmiany grup językowych tworzonych w obrębie poszczególnyc

zasady i kryteria przyjęcia uczniów

 ważne terminy i dokumenty

Czytany 477 razy Ostatnio zmieniany sobota, 10 marzec 2018 20:30