Drzwi Otwarte, 22 maja 2017

przedmiot

nauczyciel/opiekun

sala

5.lekcja

11:40-12:45

6.lekcja

12:50-13:35

7.lekcja 13:35-14:10

8.lekcja 14:15-15:00

j. polski

M. Cieślak

16

I B (cała klasa)

II A (grupa rosyjska)

według zwykłego planu

według zwykłego planu

j. angielski

A. Nowak

1

II B (grupa niemiecka)

II D (grupa j. ang. p.A.Nowak)

j. niemiecki

A. Kurzyńska-Wiak (5.lekcja)

K. Wojciechowski (6.lekcja)

40

40

II D -uczniowie rozsz. j.niem.

 

II B (grupa niemiecka)

j. francuski

L. Dulemba (do 12:15)

opiekun J. Krasowski

31

II C (grupa francuska)

I C (grupa francuska)

j. rosyjski (5.lekcja)

PP (6.lekcja)

W. Cybulski

14

I A (grupa rosyjska)

 

I C (grupa niemiecka)

j. włoski

A. Taczyńska

 

18

II B (grupa włoska)

I B (grupa włoska)

j. hiszpański

A. Oczoś-Krawiecka

 

21

I A (grupa hiszpańska)

II A (grupa hiszpańska)

matematyka

W. Wichrowska

20

II A -uczniowie rozsz.matem.

II C -uczniowie rozsz.matem. oprócz „Francuzów”

II C (cała klasa)

biologia

A.Majkowska

29

I D -uczniowie niezaangażowani w organizację Drzwi Otwartych

I B (grupa niemiecka)

historia

K. Melkowska-Lemke

28

II A -uczniowie rozsz.hist.

II B (grupa włoska)

historia (5.lekcja)

WoS (6.lekcja)

A.Kłodawska

11

I C (grupa 1)

I D -uczniowie niezaangażowani w organizację Drzwi Otwartych

informatyka

M. Lewandowski

5

I C (grupa 2)

I A (grupa rosyjska)

wf

W. Wrona M. Ochał (5.lekcja)

J. Sawicki W. Wrona (6.lekcja)

boisko /

sala gimn.

II C (reszta klasy)

II D –uczniowie, którzy nie rozszerzają j.niem.

II D (grupa j.ang. p.J.Krasowskiego)

I A (grupa hiszpańska)

fizyka - pokazy

W. Wiak B. Chodziutko-Furso

13n, 15n

uczniowie rozszerzający fizykę

chemia - pokazy

G. Winnicka S. Kołodziejska

8n, 10n

uczniowie rozszerzający chemię

pierwsza pomoc - pokazy

A.Kłodawska

2

grupa I pomocy