Opieka stomatologiczna

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 18 listopada br. opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły sprawuje Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska przy ul. Legionów 57. Przychodnia prowadzi badania profilaktyczne w ramach świadczeń z zakresu leczenia...

Słodka akcja dla małej dziewczynki

Szkolne Koło Caritas zaprasza na „Kiermasz Słodkości” w poniedziałek 28.10.2019 na dużej przerwie koło sklepiku/biblioteki. Słodkości pieką uczniowie z SKC przy okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, aby zebrać pieniądze na edukację i utrzymanie małej...

Trwają zapisy na zajęcia dodatkowe

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”. Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać od nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. W tej chwili prowadzimy rekrutację do...

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Radę Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. W roku szkolnym 2019/20 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć...

Demokratyczne wybory!

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której możemy wyrażać swoje zdanie i wpływać na życie uczniów. Ważnym wydarzeniem są coroczne wybory samorządowe!26 września każda osoba że społeczności szkolnej mogła oddać głos na swojego kandydata do Samorządu Uczniowskiego....

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe z projektu UE

Z przyjemnością informujemy, że w latach szkolnych 2019_2020 oraz 2020_2021 w naszej szkole będą organizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”. W ramach tego...