O egzaminie maturalnym dla absolwentów szkoły.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 7 luty 2020r, jednak z uwagi na termin ferii zimowych bardzo prosimy o dostarczenie deklaracji do dnia 24 stycznia 2020r. DEKLARACJA KROK PO KROKU: (przypominamy, przecież już co najmniej raz to robiliście) Należy wejść na...

Opieka stomatologiczna

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 18 listopada br. opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły sprawuje Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska przy ul. Legionów 57. Przychodnia prowadzi badania profilaktyczne w ramach świadczeń z zakresu leczenia...

Słodka akcja dla małej dziewczynki

Szkolne Koło Caritas zaprasza na „Kiermasz Słodkości” w poniedziałek 28.10.2019 na dużej przerwie koło sklepiku/biblioteki. Słodkości pieką uczniowie z SKC przy okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, aby zebrać pieniądze na edukację i utrzymanie małej...

Trwają zapisy na zajęcia dodatkowe

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”. Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać od nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. W tej chwili prowadzimy rekrutację do...

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Radę Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. W roku szkolnym 2019/20 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć...