Matura próbna marzec 2019

Maturzyści! Oto grafik marcowych egzaminów próbnych. Pamiętajcie o czarnych długopisach i o potrzebnych (ale tylko dozwolonych) przyborach! Wtorek, 5 marca Język polski PR 8.00 – 11.00 Środa, 6 marca Język polski PP 8.00 – 10.50 Czwartek, 7 marca Biologia...

Deklaracja wyboru przedmiotów maturalnych

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI: Obowiązkowo wybierz: j. polski (w części ustnej i pisemnej):, matematyka (w części pisemnej): język obcy (w części ustnej i pisemnej): – należy wpisać wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej) + jeden przedmiot dodatkowy na...

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW

Uwaga absolwenci lat ubiegłych, pragnący podwyższyć wynik egzaminu maturalnego! Przypominamy, że nie macie obowiązku składania deklaracji wstępnej   → DEKLARACJA KROK PO KROKU: a) należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje. b) zaznaczyć  symbol...

UWAGA MATURZYŚCI !

Jutro 3 lipca 2018 r. od godziny 9.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości w sali 14. Zapraszamy!

Deklaracje maturalne dla ucznia

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018 Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje . Wybrać rodzaj deklaracji: 1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 po raz...

Uwaga absolwenci – odpłatność za egzamin maturalny

Przypominamy, że  zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami): 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla: 1) absolwentów,...