Deklaracja wyboru przedmiotów maturalnych

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI: Obowiązkowo wybierz: j. polski (w części ustnej i pisemnej):, matematyka (w części pisemnej): język obcy (w części ustnej i pisemnej): – należy wpisać wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej) + jeden przedmiot dodatkowy na...

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW

Uwaga absolwenci lat ubiegłych, pragnący podwyższyć wynik egzaminu maturalnego! Przypominamy, że nie macie obowiązku składania deklaracji wstępnej   → DEKLARACJA KROK PO KROKU: a) należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje. b) zaznaczyć  symbol...

UWAGA MATURZYŚCI !

Jutro 3 lipca 2018 r. od godziny 9.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości w sali 14. Zapraszamy!

Deklaracje maturalne dla ucznia

                          INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018 Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje . Wybrać rodzaj deklaracji: 1a_N –dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 po...

Uwaga absolwenci – odpłatność za egzamin maturalny

Przypominamy, że  zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami): 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla: 1) absolwentów,...

Porady dla maturzystów

PAMIĘTAJ!!!   – Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę – bo wpadniesz w panikę. – Zawsze warto mieć wyjście awaryjne – czyli nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, wybierz sobie kilka różnych opcji dalszej edukacji. – Warto mieć dobry...