„Kto czyta książki, żyje podwójnie „(U.Eco)

Warto jest czytać, modnie jest czytać! I warto wspierać działania, podczas których możemy poszerzać swoją wiedzę, zdobywać doświadczenie, kontrastować współczesne dokonania z minionymi wiekami. Dlatego też I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu kultywuje „Narodowe czytanie”. W tym roku na tapet wzięte zostały polskie nowele. Z różną tematyką, z różnymi motywami. Warto poznać wszystkie. Dlaczego? Bo poszerzą naszą wiedzę, urozmaicą zasób słownictwa.
Uczniowie I LO w Grudziądzu są zaangażowani w tematy dotyczące wykluczenia społecznego, czego dowodem może być udział naszej młodzieży w programie ERASMUS+. I podczas narodowego czytania nawiążemy do tematu wykluczenia społecznego. Oprócz lektur Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza i innych polskich prozaików, na afiszu będzie „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej. Bo któż inny, niż bohater tej lektury, mógłby wypowiedzieć się o tolerancji? Któż inny, jak nie my, uczniowie I LO, mogą powiedzieć, jak nietolerancyjna jest nietolerancja?

Zapraszamy Was już 20 września na „Narodowe czytanie”!