Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Radę Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

W roku szkolnym 2019/20 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
1. 31 X 2019r. – dzień przed Świętem Zmarłych
2. 3 tydzień listopada 2019 (1 dzień) – matura próbna
3. 20 XII 2019– wigilie klasowe
4. 23 I 2020 – setna rocznica powrotu Grudziądza do macierzy
5. 3 tydzień marca 2020 (1 dzień) – Dzień Przedsiębiorczości
6. 24 IV 2020 – Uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas III
7. 4 V 2020 – matura z języka polskiego
8. 5 V 2020 – matura z matematyki
9. 6 V 2020 – matura z języka angielskiego
10. 12 VI 2020 – dzień po święcie Bożego Ciała