INFORMACJE DLA RODZICA

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 15 maja 2014 wszedł w życie program „GRUDZIĄDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY”, natomiast 16 czerwca 2014 rządowy program „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Adresatami Programu „GRUDZIĄDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY” są rodziny zamieszkałe na terenie gminy-miasto Grudziądz, posiadające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli dzieci kontynuują naukę w trybie dziennym. W przypadku programu rządowego o „Kartę Dużej Rodziny” mogą ubiegać się rodziny posiadające co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 lub 25 roku życia (jeżeli dzieci kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej, bądź posiadające dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczeń wiekowych))

Przedsiębiorcy działający na terenie całego kraju, w tym także w Grudziądzu, przygotowali dla rodzin wielodzietnych szereg ulg i zniżek, by ułatwić posiadaczom kart dostęp do oferowanych przez nich towarów i usług.

Szczegółowe zasady ubiegania się o Kardy Dużej Rodziny, w tym druki wniosków oraz katalog ulg i zniżek, dostępne są pod adresami: www.grudziadz.pl w zakładce ‘Polityka społeczna’ oraz www.rodzina.gov.pl

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Wydziale spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pok. 325) pod numerem telefonu (56) 451 03 18.

Godziny pracy, kontakt
Informacje dla nauczycieli
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Adresy instytucji udzielających pomocy i wsparcia