Adresy instytucji udzielających pomocy i wsparcia:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Korczaka 23, Grudziądz. Tel. (56) 46-448-05
  • Punkt konsultacyjny do spraw dysleksji, ul. Korczaka 23, Grudziądz. Tel. (56) 46-448-05
  • Punkt konsultacyjny do spraw bulimii i anoreksji, ul. Korczaka 23, Grudziądz. Tel. (56) 46-448-05
  • Centrum Profilaktyki i Terapii – Grudziądz, ul. Korczaka 23
  • Ośrodek Terapii i Uzależnień Dzieci i Młodzieży, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 10, Tel (56) 46-222-63
  • Komenda Miejska Policji (wydział prewencji) – Grudziądz, ul. Chełmińska, Tel. (56) 45-852-22
  • Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym” – Grudziądz, ul. Chełmińska 97. Tel. Kom: 660-221-547