KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4.12.2018

Wystawienie proponowanych ocen

21.12.2018

Wigilie klasowe

23–31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

4.01.2019

Wystawienie ocen śródrocznych

11.01.2019

Koniec I semestru

14–27.01.2019

Ferie zimowe

19.03 2019

Wystawienie proponowanych ocen w klasach III

12.04.2019

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach III

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04. 2019

Zakończenie zajęć w klasach III

6,7,8.05.2019

Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych

21.05.2019

Wystawienie proponowanych ocen w klasach I i II

14.06.2019

Wystawienie ocen rocznych

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22.06.–31.08.2019

Ferie letnie

ZEBRANIA RODZICÓW

20.09.2018

Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas

6.12. 2018

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach z zajęć dydaktycznych i zachowania

10.01.2019

Zebranie rodziców – podsumowanie I semestru

21.03.2018

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach w klasach III

23.05.2019

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2.11.2018

Dzień Zaduszny

21.12.2018

Wigilie klasowe

26.04.2019

Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich

2.05.2019

Dzień Flagi

6-8.05.2019

Matura pisemna – egzaminy obowiązkowe

19.06.2019

Dzień Zdrowego Stylu Życia w „Chrobrym”

KALENDARIUM do druku