Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić swoje poparcie dla protestu i sprzeciwu nauczycieli wobec sytuacji panującej w polskiej oświacie.
Pragniemy z szacunkiem pokłonić się odwadze tych, którzy upomnieli się o godne warunki pracy dla wszystkich nauczycieli.

Każdy, kto choć przez krótki czas pracował w szkole wie, że zawód nauczyciela to misja i powołanie połączone z wielkimi oczekiwaniami i odpowiedzialnością. Nauczanie dzieci i młodzieży to codzienne kształtowanie tkanki społecznej, to praca „na otwartym sercu” wymagająca skupienia, precyzji, znakomitych warunków i wolności od ogromu sprzecznych procedur i zarządzeń narzucanych przez pracodawcę. W innym przypadku oddanie i wizja zastąpione zostaną przez wypełnianie statystyk, podstaw i programów jako alibi edukacyjne.

Dzisiejsza rzeczywistość szkolna to przestarzała i niedoinwestowana infrastruktura, procedury, programy, ścieżki rozwoju zawodowego i systemy motywacji podcinające skrzydła nauczycieli. Upokarzająco niski poziom płac nauczycieli stawia ich w rzędzie najgorzej sytuowanych grup zawodowych.

W tej sytuacji jakakolwiek deklaracja władz dotycząca troski o sytuację w oświacie spotyka się z naszym niedowierzaniem. Ta sytuacja to raczej, niestety, wyraz pogardy i ignorancji wobec wagi edukacji, choć politycy wszystkich szczebli i opcji politycznych w czasie kampanii wyborczych deklarują chęć zmian na lepsze.

Jak uczyć mamy szacunku, bezkompromisowego dążenia do prawdy, swobód obywatelskich i życia w wolności będąc uwikłanymi w tak dramatyczną rzeczywistość? Uczniowie też to widzą i analizują.

Dlatego, jako pracownicy, ale przede wszystkim – świadomi obywatele, solidaryzujemy się ze strajkującymi nauczycielami. Jeśli w dalszym ciągu rozmowy nie przyniosą koniecznych zmian służących całej oświacie, przyłączymy się aktywnie do akcji ochrony godności naszej pracy i naszej własnej.

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
w Grudziądzu