MATURA

KOMUNIKATY MATURALNE

Co każdy maturzysta wiedzieć powinien

DEKLARACJA KROK PO KROKU: I. Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje.II. Pobrać plik Deklaracja_1aIII. Wypełnić deklarację:1. wpisać numer w dzienniku np. 132. wpisać identyfikator szkoły: 046201-1310E3. wybrać przedmioty obowiązkowe: język polski...

Gratulacje od Kuratora Oświaty

W sierpniu b.r. Pani Dyrektor Aleksandra Majkowska osobiście odebrała gratulacje od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pana Marka Gralika. Pan Kurator pogratulował nam wysokiego wyniku egzaminu maturalnego. Oryginalny list poniżej. Zapraszamy do...

Centralna Komisja Egzaminacyjna