MATURA

KOMUNIKATY MATURALNE

UWAGA MATURZYŚCI !

Jutro 3 lipca 2018 r. od godziny 9.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości w sali 14. Zapraszamy!

Centralna Komisja Egzaminacyjna