MATURA

KOMUNIKATY MATURALNE

UWAGA MATURZYŚCI !

Jutro 3 lipca 2018 r. od godziny 9.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości w sali 14. Zapraszamy!

Deklaracje maturalne dla ucznia

                          INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018 Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje . Wybrać rodzaj deklaracji: 1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 po raz...

Centralna Komisja Egzaminacyjna