MATURA

KOMUNIKATY MATURALNE

Deklaracja wyboru przedmiotów maturalnych

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI: Obowiązkowo wybierz: j. polski (w części ustnej i pisemnej):, matematyka (w części pisemnej): język obcy (w części ustnej i pisemnej): - należy wpisać wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej) + jeden przedmiot...

Centralna Komisja Egzaminacyjna