Wszyscy uczniowie proszeni są o przybycie na godzinę 8:00, by przygotowywać sale na klasowe spotkania opłatkowe.
Ksiądz Piotr, razem z klasą 1C zaprasza do auli na przedstawienie jasełkowe
8:30 – klasy 1A, 1B, 1D, 2A, 2B
9:00 – klasy 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D
Spotkania opłatkowe w klasach potrwają do godziny 11:00.