3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-7/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_historia-14/ #3H 33
r_j.polski-2/2 #3P2 38
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
religia-3/2 #3R1 32
r_geografia-9/2 #3G1 11
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
3M1 matura
2 8:50- 9:35 r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-7/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_historia-14/ #3H 33
r_j.polski-2/2 #3P2 38
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_geografia-9/2 #3G1 11
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
u_hist.i sp.-18/ #3U2 24
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_historia-14/ #3H 33
3 9:45-10:30 religia-3/2 #3R1 32
r_geografia-9/2 #3G1 11
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
r_j.polski-2/2 #3P2 38
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
u_hist.i sp.-18/ #3U1 16
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-7/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
u_przyrbiol-17/ #U_B 24
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_historia-14/ #3H 33
u_hist.i sp.-18/ #3U4 39
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_historia-14/ #3H 33
4 10:35-11:20 matematyka KT 14 j.niemiecki-3/2 KW 31
j.włoski-4/2 AT 18
j.polski MC 38 j.polski MC 38 j.angielski-1/2 EJ 21
j.angielski-2/2 KD 11n
5 11:40-12:25 wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
j.polski MC 38 matematyka KT 14 j.angielski-1/2 EJ 21
j.angielski-2/2 KD 11n
6 12:30-13:15 r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.włoski-4/2 AT 18
matematyka KT 14
7 13:25-14:10 r_j.polski-2/2 #3P2 38
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_geografia-9/2 #3G1 11
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-7/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
u_hist.i sp.-18/ #3U3 39
j.polski MC 38
8 14:15-15:00 r_j.polski-2/2 #3P2 38
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_geografia-9/2 #3G1 11
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
godz.wych KT 14 r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-7/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
religia-4/2 #3R2 32
9 15:05-15:50   religia-4/2 #3R2 32      
Obowiązuje od: 10.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum