ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Emilia Szulc

Emilia Szulc

Przewodnicząca

Klaudia Majek

Klaudia Majek

Wiceprzewodnicząca

Zuzanna Krzemkowska

Zuzanna Krzemkowska

fotograf

Borys Sobczyński

Borys Sobczyński

fotograf

Kacper Jankowski

Kacper Jankowski

odpowiedzialny za sprzęt

Nikola Adrych

Nikola Adrych

Olivia Jelińska

Olivia Jelińska

Wiktoria Józefiak

Wiktoria Józefiak

Julia Konieczna

Julia Konieczna

Julia Rydzewska

Julia Rydzewska

Kosma Wacławski

Kosma Wacławski

WIktoria Żmuda-Trzebiatowska

WIktoria Żmuda-Trzebiatowska

OPIEKUNOWIE

Pani Monika Ochał

Pani Monika Herduś