Dzisiejszy – ostatni już wspólny dzień rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych „Wyjeżdżam i …… „ oraz „Podróż do Jeruzalem”. Potem zajęcia historyczne. Pewnie pomyślicie „Nuda!”. Otóż nie! Nasze zadanie polegało na opisaniu biografii fikcyjnych osób, na których życie wywarła wpływ I lub II wojna światowa. Każda grupa miała przedstawić życie osoby w danym okresie: przed wojną, w czasie jej trwania, po jej zakończeniu i w czasach współczesnych. Efektem naszych prac były zarówno scenki teatralne jak opowiadania. Niektórzy z nas doskonale wczuli się w sytuację życiową przedstawianej osoby. Jeszcze bardziej odczuliśmy dramat tych ludzi, którym przyszło żyć w tak trudnych historycznie czasach. Ich plany, marzenia nigdy nie zostały zrealizowane. Wojna zmieniła losy wielu ludzi.
Po południu podsumowanie naszego kilkudniowego projektu w Gdańsku. Stworzyliśmy w tym celu prezentację, zawierającą opis każdego dnia w języku polskim i niemieckim oraz zdjęcia dokumentujące nasze wspólne działania. Był czas na refleksje, wymianę myśli i poglądów.

I już ostatni wieczór. W naszych grupach spędziliśmy ze sobą wspaniałe i niezapomniane chwile na Starówce. Dla gości z Niemiec ostatnia okazja na zjedzenie polskich, regionalnych dań. Dla nas wszystkich ostatnie, wspólne fotografie… A w  ich tle  – jedno z najpiękniejszych miast hanzeatyckich – Gdańsk.