Pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu podjęli decyzję o przystąpieniu do bezterminowego strajku od dnia 8 kwietnia 2019r.

Naszych uczniów i ich rodziców prosimy o zrozumienie tej sytuacji, jednocześnie dziękujemy za okazane nam wsparcie.