Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Nawet 500 zł miesięcznie mogą otrzymywać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych:

PRYMUS POMORZA I KUJAW – dla uczniów, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości – szczegółowe informacje otrzymacie wchodząc na stronę: prymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz

HUMANIŚCI NA START – dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych: historii i języka polskiego – szczegółowe informacje na stronie: humaniści.kujawsko-pomorskie.pl

Każdy uczeń, który ma jakieś osiągnięcia z lat ubiegłych może starać się o to stypendium, ale osobiście musi wejść na odpowiednią stronę internetową. Tam otrzyma wszelkie informacje (regulamin) i tam musi złożyć wniosek. Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września. Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego. Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Ewentualnej pomocy udziela pedagog p. Dulemba, gabinet w sali 11na.