Paweł Renkel z klasy III a został finalistą XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Jest to olimpiada interdyscyplinarna, która wymaga opanowania nie tylko treści programowych z wiedzy o społeczeństwie, ale również problematyki prawnej wykraczającej poza materiał nauczania w liceum… Wysiłek włożony w przygotowanie niewątpliwie opłacił się Pawłowi – zdobył indeks na wiele polskich uczelni, w tym najcenniejszy – na wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunem merytorycznym naszego finalisty jest p.Kamila Melkowska-Lemke.

Pawłowi i pani profesor serdecznie gratulujemy!