Po raz 21. ogłoszono Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących.
Nasze liceum zostało sklasyfikowane na 355 miejscu w Polsce. Niezmiernie cieszy fakt, że poprawiliśmy swój ubiegłoroczny wynik o ponad 150 miejsc. Tym samym, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, mamy prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego Srebrnej Szkoły 2019 oraz powiązanego z tytułem graficznego znaku jakości.

Obecność szkoły w rankingu, to liczba olimpijskich zwycięstw, punkty maturalne i pomyślnie zdane egzaminy. Ale przecież nie tylko, to również sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania szkoły Srebrną Tarczą.