Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu:

„Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”.

Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać od nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. W tej chwili prowadzimy rekrutację do grup:

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy: p. K. Toppmayer, p. M. Lewandowski, p. W. Wichrowska
  2. Zajęcia rozwijające z biologii: p. B. Wojdyło
  3. Zajęcia rozwijające z chemii: p. N. Tereba
  4. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego – 2 grupy: p. A. Kurzyńska – Wiak, p. K. Wojciechowski
  5. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego – 2 grupy: p. K. Długońska, p. L. Gliniecka-Waldeck
  6. Zajęcia rozwijające z geografii: p. I. Skowron
  7. Tworzenie stron internetowych i serwisów www – 3 grupy: trenerzy zewnętrzni
  8. Programowanie robotów – 3 grupy: trenerzy zewnętrzni

Rekrutację na zajęcia 1 – 6 prowadzą wymienieni nauczyciele, rekrutację na zajęcia 7 – 8 prowadzi p. W. Wichrowska.

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych upływa 9 października (środa).

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie partnera projektu – firma Syntea https://projekty.syntea.pl/organizacja-zajec-pozalekcyjnych-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych-w-grudziadzu/ . Regulamin jest również dostępny w sekretariacie szkoły.